16.7.10

πωπω

το λαστεφέμ μου λέει αυτό:

"I'm into electronic, hip-hop, experimental, psychedelic and indie, including:
MF DOOM, Panda Bear, Caribou, Sun Araw, Shuggie Otis, David Bowie, Brian Eno, Interpol, The Walkmen, Matias Aguayo, The Flaming Lips, The Zombies."

electronic, hip-hop, experimental, psychedelic, indie

πωπω, σχεδόν ακτινογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου