27.1.10

γκρρρ

να το αφήσω όπως είναι ή να δραστηριοποιηθώ?

και αν παίρνοντας την απόφαση να δραστηριοποιηθώ αλλάξω την κατάσταση του προβλήματος και γυρίσει τελικά εναντίον μου?

άρα τελικά, πρέπει να μείνω αδρανής ή όχι?

αποφάσεις, αποφάσεις, αποφάσεις

3 σχόλια: