27.1.10

ουφ

the good life is out there somewhere
so stay on my arm, you little charmer
but i know my luck too well
and i'll probably never see you again

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου