22.1.10

φεβρουάριος του 2006

i got, i got lost.
you said this was the way back.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου