1.3.11

ίβεν μορ

"η αιωνιότητα είναι ένα καθαρό σήμερα, είναι η άμεση και διαυγής κάρπωση άπειρων πραγμάτων"

2 σχόλια: