10.11.10

νιώθω ότι η ώρα έρχεται

πρέπει να αρχίσω να τελειώνω σιγά σιγά άρα. φακ.

2 σχόλια: