4.5.10

τελευταίο κεφάλαιο

μπάρτελμπουθ 5:

"αναζητώ ταυτόχρονα το αιώνιο και το εφήμερο"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου