25.11.09

νέβερ κομς

τουμόροου από ντουρούτι κόλουμν και κοιμήθηκα γιατί έχω δουλειά αύριο

1 σχόλιο: