27.12.08

φίβερ

νοσοκομείο χθες, στομάχι ευαίσθητο, πόσο αδερφή μπορεί να είμαι τελικά?

σάουθ παρκ όλη μέρα, κρεβάτι, ύπνος, άμπιεντ με το εσπί και το κάος και το ντίτζιντιλέι και έκανα και ένα μπάουνς ένα παλιό ότιναναι πολυρρυθμικό από το τερακάναλο με πλαστικά ντραμάκια, παλαμάκια και νάϊλον κιθαρίτσες.

αχ, το είχα χαρεί πολύ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω και τίποτα έχω την αίσθηση.

να το

2 σχόλια: